Intézményünk története

Intézményünk története

Már a XVIII. században nádfedeles iskola állt a főutcán, melyben Miklós Deák tanított.

A protestáns gyermekek oktatása II. József türelmi rendeletéig szünetelt.

Az 1790-es években a 60 tanuló az iskolát csak télen látogatta.

Záborszky Péter jegyző-tanító 40 évig tanított a községben, s ez idő alatt működött az iskolánkban többek között Hruz György, aki Petőfi Sándor anyjának nagybátyja volt.

1910-ben két új tanító érkezett a faluba: Blaskovits Oszkár, az iskolánk névadója és Hernád Sándor.

Névadónk, a rektor úr 38 évig dolgozott a községben, s ez idők alatt generációk nevelését-oktatását végezte, irányította.

1948-ban államosították az iskolát, és Hernád Sándor lett az igazgató. A következő igazgató Malatinszky Jenő volt.

1960-tól Tóth Erzsébet lett az iskola vezetője. 1949-1964 között nem tanították az orosz nyelvet, helyette szlovák fakultatív oktatás volt.

1976-tól az iskola igazgatói:

Dr. Kovács Gyuláné (1976-1991)

Reinhardtné Baróczky Emese (1991-1994)

Rétvári Sándor (1994-2000)

Sándor Miklós (2000-2002)

Tóthné Seres Katalin 2002- 2023

Jakóts Gabriella 2023- jelenleg is

A 2002-2003-as tanévtől a zeneiskola is az iskola hatáskörébe került. Névváltoztatás is történt, Blaskovits Oszkár Általános és Zeneiskola lett az új neve.

A 2003-2004-es tanévtől a zeneiskola önálló intézményként működik. Az általános iskola neve újra Blaskovits Oszkár Általános Iskolára módosul.

A Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért 1999-ben alakult meg, amely munkájával segíti iskolánkat.

2013. január 01-től iskolánk a KLIK Gödöllői Tankerületének irányítása alá került. Az iskola hivatalos neve Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola lett.

2016-tól fenntartónk a Dunakeszi Tankerületi Központ.

A tanulók létszáma 2005-től folyamatosan nő.

A 2022-2023-as tanévre beiratkozó gyermekek száma közel 400 fő.