Éves időbeosztás

A TANÉV PROGRAMJAI ÉS RENDEZVÉNYEI

2021/2022.

ÉVES IDŐBEOSZTÁS 2021/2022.

2021-2022-es tanévben az első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda).

A tanítási napok száma 181.

A nevelőtestület a tanév rendjében meghatározott pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.

Ebből egy munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

A Fenntarthatósági témahét 2022. április 25-29. között kerül megrendezésre.

AugusztusFelelősök 
23.Alakuló értekezlet Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségi munkatervek Éves időbeosztásintézményvezetés munkaközösség-vezetők 
23. 14-18 óra14-18 óra TankönyvosztásFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika 
24.  TantárgyfelosztásTóthné Seres Katalin 
24.2021/2022. tanév munkatervi feladataiintézményvezető munkaközösség-vezető 
25. Feladatok a tanévkezdésig Pótvizsganevelőtestület 
26.Egészségnevelési program munkaterveOrmósné Miszlai Enikő Jakus Anita Fényesné Sárvári Erika Kocsis Györgyné 
26.ÖKO-iskolai program munkaterveLáng Andrea Bőjtös Andrásné Major Györgyné Botz Ágnes 
26.Gyermek- és ifjúságvédelmi munkatervKarisztlné Czanka Enikő 
26.Szakköri, sportköri foglalkozástervekKovács Árám Botz Ágnes Kántorné Horváth Éva 
30.Tanévnyitó értekezlet (8 óra)intézményvezető nevelőtestület 
31.Tanévnyitó ünnepély próbája (kb. délben)Jakus Anita Karisztlné Czanka Enikő Sárdi Márk Szász Angéla Györökné Parditka Tímea 
Szeptember 
01.Tanévnyitó ünnepélyintézményvezető alsós munkaközösség Szabó Miklós 
01.Első tanítási naposztályfőnökök 
Szakkörök meghirdetésemunkaközösség vezetők 
02. Szülői értekezlet 1.a, 1.b, 1.c 17 óra Szülői nyilatkozatFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika Nagyné Oláh Erika 
03.Tanévnyitó partyDÖK Mihály Dóra nevelőtestület 
06.7. osztály ügyeletBöjtös Andrásné Molnár Péter 
6-7.Szülői értekezlet (2. o – 8. o.)osztályfőnökök   
14.Szakköri és fejlesztő naplók leadása Szülők értesítése a fejlesztések időpontjárólszakkörvezetők fejlesztő pedagógus 
17.Tanmenetek leadásamunkaközösség-vezetők 
20.Tanulmányi versenyek meghirdetése (országos, iskolai) – iskolagyűlés keretébenmunkaközösség-vezetők 
09.20.-10.11.Készenléti jelleggel szervezésre kerül a 8. évfolyamos tanulók számára a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálataSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné 
21.Tűzriadó, bombariadóSzabó Miklós 
22. Autómentes napMihály Dóra Kovács Árám Láng Andrea Molnár Péter 
28.Statisztika elkészítése (napló) osztályfőnökök Fényes Erika Szabó Miklós 
27-30.Magatartás – szorgalom értékelés felső tagozat (papír alapú)Vascsák Mária 
27-30.Egészségnevelési program Gyaloglás világnapja Testnevelés óra Gyaloglás 1-8. évfolyamosztályfőnökök testnevelő tanárok 
Október
04.Nyomtatványok megrendeléseTóthné Seres Katalin Fényes Erika
06.Megemlékezés az aradi vértanúkról 5. órában (5/a osztály)Kovács Árám Sárdi Márk
5-8.E-naplók ellenőrzésemunkaközösség-vezetők
11.Diagnosztikai mérés 1. évfolyamFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika Nagyné Oláh Erika
11-14.PapírgyűjtésMihály Dóra DÖK
15.Egészségnevelési program Kézmosás világnapja (okt. 15.)Ormósné Miszlai Enikő Jakus Anita Kocsis Györgyné Fényesné Sárvári Erika
22.Október 23. Nemzeti ünnep 5. órában (8. évfolyam)Szegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné Sárdi Márk Nagyné Oláh Erika Szász Angéla
22.Iskolák tájékoztatják a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárásrólSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné

Október hónapban a 8. osztályosok részvétele pályaválasztási kiállításokon.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

November 
8-11.Munkaközösségi megbeszélés napközi – alsó tagozatmunkaközösség-vezetők 
12.Negyedéves értesítők kiosztása  2-8. évfolyamosztályfőnökök 
12.A Magyar Nyelv Napja – megemlékezés (4. évfolyam)Botz Ágnes Ormósné Miszlai Enikő 
15.Fogadóóra 17 óra (1-8. évfolyamig)osztályfőnökök szaktanárok 
19.Kompetencia mérési adatok lejelentéseFényesné Béres Zsuzsanna 
22-25.Munkaközösségi megbeszélés Magatartás – szorgalom értékelés felső tagozatfelsős munkaközösség
December
03. du. 16-19 óraMikulás buli felsőtagozatosztályfőnökök Mihály Dóra
03.Központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési határideje (8. évfolyam)Szegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
06. de. du.Mikulás Mikulás délutánMihály Dóra alsós-napközis munkaközösség
11.I. Tanítás nélküli munkanap (Szombat munkanap)intézményvezető
13-14.Ádventi vásárDÖK
21.Iskolai karácsony (2. évfolyam)alsós munkaközösség Harmincz Mihályné Györökné Parditka Tímea Szász Angéla Nagyné Oláh Erika Sárdi Márk

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő)

NETFITT mérés: 2022. január 03. – április 29.  A tanulók fizikai állapotának felmérése (felső tagozat)

Kovács Árám, Molnár Péter, Láng Andrea, Sárdi Márk

Január
03.Első tanítási nap 
04-06.8. évfolyam szülői értekezletSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
10-13.Munkaközösségi megbeszélés – napközimunkaközösség-vezető
11-14.E-naplók ellenőrzésemunkaközösség-vezetők
18-19.Egészségnevelési program (7. osztály) Prevenciós előadásOrmósné Miszlai Enikő Bőjtös Andrásné Molnár Péter
21.Első félév vége (első félévi utolsó tanítási nap) 
22.Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztály számáraSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
24.Alsós osztályozó értekezlet 14 óra (hétfő) Alsós munkaközösségi megbeszélésTóthné Seres Katalin osztályfőnökök
25.  Felsős osztályozó értekezlet 14 óra (kedd) Felsős munkaközösségi megbeszélésTóthné Seres Katalin osztályfőnökök szaktanárok
27.Központi írásbeli pótvizsga a 8. osztályok számáraSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
28.Félévi tanulmányi értesítés Félévi értesítők osztása első órában  osztályfőnökök  
január 31- február 01.Szülői értekezletek 1-7. osztályig  osztályfőnökök
Február
január 31- február 01.Szülői értekezletek 1-7. osztályig  osztályfőnökök
04.II. Tanítás nélküli munkanap Nevelőtestületi értekezlet: első félév értékelése Beiskolázási terv elfogadásaTóthné Seres Katalin Fényes Erika
11.Farsang Farsangi bulialsós-napközis munkaközösség felsős munkaközösség
18.Középfokú iskolába való jelentkezés határidejeSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
22-23.7. évfolyam vizsga – angol nyelvMajor Györgyné Szegediné Kretovics Éva
24.Iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése a II. félévre (iskolagyűlés)Tóthné Seres Katalin munkaközösség-vezetők  
21-24.Egészségnevelési program Egészségmegőrzés-védőnői előadás 4. évfolyamOrmósné Miszlai Enikő Botz Ágnes
25.Kommunista diktatúra áldozatainak  emléknapja 7.-8. évfolyam MegemlékezésMihály Dóra  


Március
07.Továbbképzésre jelentkezés  Fényes Erika
08.Szülői értekezlet 17 óra (leendő első évfolyam részére)Botz Ágnes Ormósné Miszlai Enikő
10.Bemutató óra alsó
11. Továbbképzési terv elkészítéseFényes Erika
11.Nemzeti ünnep Március 15. 7.a.-7.b. évfolyam (5. órában)  Bőjtös Andrásné Molnár Péter Kántorné Horváth Éva Sárdi Márk
11.Gergely-járás Leendő elsősök iskolába hívogatásaFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika Nagyné Oláh Erika
21-22.Középiskolai felvételi módosító adatlap beküldési határidejeSzegediné Kretovics Éva Edit Major Györgyné
21-22.Projekt napok Egészségnevelési program Víz világnapjaNevelőtestület napközis munkaközösség
22.Nyílt nap (1-2. órában) 1. évfolyamFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika Nagyné Oláh Erika
23.Iskolanyitogató foglalkozásBotz Ágnes Ormósné Miszlai Enikő
25.Kirándulási tervezet leadása (autóbusz rendelés)           intézményvezető, osztályfőnökök
26.III. Tanítás nélküli munkanap (Szombati munkanap)nevelőtestület

A tavaszi szünet  előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Április
04-07.Munkaközösségi megbeszélések Magatartás, szorgalom értékelésemunkaközösség-vezetők (alsó, felső, napközi) 
08.Háromnegyed éves értesítők kiosztásaosztályfőnökök
11.A költészet napja Szavalóverseny 14 óraAlsós munkaközösség Sárdi Márk
11. 17 óraFogadóóra 1-8. évfolyamnevelőtestület
13.Húsvétolásnevelőtestület
21-22.Elsősök beiratkozásaBotz Ágnes Ormósné Miszlai Enikő
25-29.Fenntarthatóság, környezettudatosság témahétLáng Andrea Major Györgyné Botz Ágnes
Tűzriadó, bombariadóSzabó Miklós
22.Egészségnevelési program A Föld napjanapközis munkaközösség
29.TankönyvrendelésekFényesné Béres Zsuzsanna, Fényesné Sárvári Erika

Országos mérés:

6. évfolyam 2022. május 18-31.

8. évfolyam 2022. május 4-17.

6/a magyar-matematika május 19.

6/b magyar-matematika május 20.

6/a angol-természetismeret május 25.

6/b angol-természetismeret május 26.

8/a magyar-matematika május 5.

8/b magyar-matematika május 6.

8/a angol-természetismeret május 11.

8/b angol-természetismeret május 12.

Május
03-04.E-naplók ellenőrzéseintézményvezetés
10.Madarak, fák napjanapközis munkaközösség
12.Iskolagyűlés – iskolai tanulmányi versenyek eredményeinek kihirdetése, jutalmazásokmunkaközösség-vezetők
14.Blaskovits Gála (2., 4., 6., 8. osztályok)nevelőtestület
16-19.PapírgyűjtésMihály Dóra
Kompetencia felmérés angol nyelvből (6. és 8. osztály) (művészeti és testnevelés órák)Szegediné Kretovics Éva Major Györgyné Fényesné Béres Zsuzsanna Vascsák Mária Mihály Dóra
20.Napközi, tanulószoba igények felmérése      munkaközösség-vezetők (napközi, felső tagozat)
20.Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogató rendszereSzabó Miklós
27.Egészségnevelési program Kihívás napja (testnevelés óra)Molnár Péter Láng Andrea Sárdi Márk Kovács Árám alsós osztályfőnökök
26.Kompetencia mérés  Fényesné Béres Zsuzsanna, Vascsák Mária Major Györgyné Mihály Dóra Szegediné Kretovics Éva Edit
27.8. osztály továbbtanulás statisztikaMajor Györgyné Szegediné Kretovics Éva Edit
27.Szakértői vélemények felülvizsgálatafejlesztőpedagógus
27.NETFIT mérés feltöltése, értékelésMolnár Péter Láng Andrea Sárdi Márk Kovács Árám
Június
01.Tankönyvek jegyzéke 23/2003. (VIII.27.) OM rendeletFényesné Béres Zsuzsanna Fényesné Sárvári Erika
03.JutalomkirándulásNagyné Oláh Erika
03.A nemzeti összetartozás napjaMihály Dóra Molnár Péter Sárdi Márk
10.IV. Tanítás nélküli munkanap Osztálykirándulásokosztályfőnökök
14.V. Tanítás nélküli munkanap Diákközgyűlés, Blaskovits nap (5/b osztály)Mihály Dóra Tiba Zsófia Sárdi Márk nevelőtestület
15.Utolsó tanítási nap Tanévzáró partiMihály Dóra osztályfőnökök
16.Alsós osztályozó értekezlet (délelőtt 8 órától)Tóthné Seres Katalin intézményvezető- helyettesek alsós munkaközösség
16.Felsős osztályozó értekezlet (14 óra)Tóthné Seres Katalin intézményvezető- helyettesek felsős munkaközösség
17.Ballagás 16 óraMajor Györgyné Szegediné Kretovics Éva Edit Bőjtös Andrásné Molnár Péter Sárdi Márk
17.Tanévzáró ünnepély 18 óraTóthné Seres Katalin alsós munkaközösség Sárdi Márk
23.Leltárkészítés Naplók, törzslapok leadásaosztályfőnökök intézményvezető-helyettes
24.Tanévzáró értekezlet (de. 8 óra)intézményvezető
29.Utolsó munkanap 
Augusztus
23.Alakuló értekezletintézményvezető