Honfoglaló őseink élete – Projektnapok a harmadik évfolyamon 2024.02.14-16-ig

A 3. osztályban olvasás órán kezdünk ismerkedni a múltunkkal, a magyarok eredetével, életével. Már hagyomány, hogy ennek kapcsán projektnapot tartunk, melyre meghívjuk Ginovszky Csabát, aki hagyományőrzéssel foglalkozik. Gyűjti és főleg saját maga készíti azokat a tárgyi emlékeket, használati eszközöket, melyek megidézik a gyermekek számára a honfoglalás korát. Hagyományőrző öltözete is segítette ezt.

Ezen a napon tantermünk az ősi lakhellyé, jurtává alakul, még inkább hozzásegítve a tanulókat, hogy visszarepüljünk a múltba, kb. 1000 évet.

Ezt segítette az a rengeteg tárgy, használati eszköz, fegyver, mely egyben a jurta berendezését is alkotta. Ezek segítségével ismerhettük meg őseink életét, szokásait, hagyományit, mindennapi életét. A gyerekek a tárgyakat több érzékszervük segítségével (látás, hallás, tapintás…) tudták megismerni, így biztosítva az élményt és a tudás rögzítését.

Az érdekes mesélés közben nádsíp zenéje repített vissza minket a IX. századba. A gyerekek virtuális szarvasvadászatban ügyességüket is kipróbálhatták, a siker nem maradt el.

Tartalmas, izgalmas nap volt minden 3. osztály számára, rögzítve, kiegészítve így az olvasás órákon szerzett ismereteinket.

Hisszük, hogy az élményszerű tanulás, a hagyományok ápolása a modern kor eszközeit kiegészítve a gyerekek tudásának elmélyítését szolgálja.

Fényesné Béres Zsuzsanna és Fényesné Sárvári Erika – tanítók